ServiceDeskJIRA


Ä°çindekiler
Özellikler
Piyasada Servis Yönetim Araçları
Single Sign On Opsiyonu 

Özellikler

JIRA Yardım Masası uygulaması, JIRA üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle JIRA'nın sunduÄŸu tüm altyapı teknolojilerinden faydalanmaktadır:

  • Özel iÅŸ akışların,
  • Özel ekranların,
  • Özel talep tiplerinin,
  • Özel bildirimlerin oluÅŸturulması gibi.

Son Kullanıcılar Ä°çin Temiz Arayüz
Son kullanıcıların taleplerini ilettiÄŸi ekran sade olarak tasarlanmıştır Kullanıcı, talep konusunu seçtikten sonra talebi yazar. OluÅŸturulan talep yardım masası personelinin iÅŸ listesine otomatik olarak düÅŸer.

Kullanıcı/MüÅŸteri Portalı
Her yardım masasıdan son kullanıcılara yönelik müÅŸteri portalı JIRA tarafından otomatik olarak oluÅŸturulur. Kullanıcılar, burada taleple ilgili ana baÅŸlığı seçerler. Konulara ek yapılabilir ve var olanlar deÄŸiÅŸtirilebilir.


Hizmet Seviyelerinin Yönetilmesi
Talep tipleri için cevap veya kapatma süresi hedefleri koyabilirsiniz. Saatlik olarak hedefleri izleyebilirsiniz.


Bilgi Bankası Entegrasyonu
Kullanıcılar, sisteme sorun bildirdiklerinde bilgi bankası entegrasyonu sayesinde benzer konularda daha önceden oluÅŸturulan çözümlere ulaÅŸabilirler. Bilgi bankası için sistemde Confluence yüklü olmalıdır.

Piyasada Servis Yönetim Araçları

Gartner AÄŸustos 2013 Servis Yönetim Araçları raporuna göre piyasada olan oyuncuları aÅŸağıdaki ÅŸekilde sıralayabiliriz:
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1IPEEFT&ct=130821&st=sb


JIRA Service Desk ile ManageEngine'in ürünü Service Desk Plus ve HP'nin Subscription paketini 50 kullanıcı için lisans fiyatları ve özellikler yönünden karşılaÅŸtırdık.

Uygulama

50 kiÅŸilik ($)

Lisanslama

Kaynak

JIRA Service Desk

3850

süresiz

https://www.atlassian.com/software/jira/pricing/?tab=download

HP Service Desk Subscription Service

30000

yıllık

http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1173779&jumpid=ex_r11374_us/en/large/eb/go_sm#.UlKgfVCnoXc

Manage Engine Service Desk Plus Eklentisiz

8995

yıllık

https://store.manageengine.com/service-desk/index.html


Özellikler KarşılaÅŸtırma

 

Service Desk Plus Enterprise Edition

JIRA

  

Help Desk

 

YES

Manager Dashboard

 

YES

Automatic email to ticket conversion

 

YES

Active Directory Integration

 

YES

LDAP Integration

 

YES

Import from CSV files

 

YES

User Survey

 

 

NO

Complete History of Request

 

YES

Scheduler

 

YES

Remote Desktop Sharing

 

NO

IT Help Desk Reports

 

YES

Canned Reports

 

YES

Customizable Reports

 

YES

Query Builder

 

 

YES

Scheduled Reports

 

YES

Export as CSV, XLS & PDF

 

YES

Automatic Dispatch

 

YES

SLA Management

 

YES

 

  

Auto Device Discovery

 

NO

Agent-based scanning

 

NO

Distributed asset scan

 

NO

Notify Technicians

 

NO

Holidays / Operational Hours

 

YES

Knowledge Base

 

 

YES

Self Service Portal

 

YES

API Integration

 

YES

Asset Management

 

NO

IT Project Management

 

YES

Purchase Management

 

 

Contracts

 

NO

CMDB

 

NO

Service Catalog

 

NO

Service Request Approval

 

YES

Incident Management

 

YES

Custom Request Form Templates

 

YES

Problem Management

 

YES

Optional Problem Closure Rules

 

YES

Problem Management Workflow

 

YES

Free flowing text and attachments support for Problem Recording

 

YES

Comprehensive Problem Reports

 

YES

Change Management

 

YES

Flash Reports

 

NO

Support different Types of Change

 

YES

 

Single Sign On Opsiyonu ve Kullanıcı Lisanslama

 

  • E-imza entegrasyonu.
  • Kullanıcıların uygulamadan uygulamaya geçerken bir kez kullanıcı adı ve ÅŸifresi girmesi yeterlidir. Windows kullanıcı adı ve ÅŸifresiyle sisteme login olabilirler.
  • Kullanıcıların açtıkları talepler, talep kapanma süreleri kullanıcı bazında raporlanabilir.
  • Kullanıcılar, kendi kullanıcı isimleriyle talep açtıklarında taleplerine yönelik cevaplar kendi e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilir.

 

  • No labels